Πληροφορική Διακυβέρνηση

 • Ψηφιακή Στρατηγική
 • Διαχείριση έργων ψηφιακών συστημάτων
 • Πρόγραμμα Πιστοποίησης SAS®

Συνοπτική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι:

H πληροφορική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικο-διοικητικών ενεργειών που αναλαμβάνονται με βασικούς σκοπούς την εναρμόνιση της ψηφιακής στρατηγικής προς την επιχειρησιακή στρατηγική των επιχειρήσεων/οργανισμών, τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις/οργανισμοί είναι προσηλωμένοι στις στρατηγικές και τους στόχους τους και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των ψηφιακών επενδύσεων.

Ένα πλαίσιο ψηφιακής διακυβέρνησης πρέπει να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες και πειστικές απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, όπως αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πληροφορικής της/του επιχείρησης/οργανισμού οποιουδήποτε μεγέθους, με τις βασικές μετρικές αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας που χρειάζεται η διοίκηση και με τα προσδοκώμενα οφέλη από επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία της/του επιχείρησης/οργανισμού. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση/οργανισμός, μικρή/ός ή μεγάλη/ος, δημόσια/ος ή ιδιωτική/ος χρειάζεται έναν τεχνικο-διοικητικό μηχανισμό ψηφιακής διακυβέρνησης που να διασφαλίζει ότι η ψηφιακή λειτουργία του υποστηρίζει τις στρατηγικές και τους στόχους της/του.

Από τα παραπάνω, καταδεικνύεται η ανάγκη για τη στελέχωση των επιχειρήσεων/οργανισμών με άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα θέματα της πληροφορικής διακυβέρνησης που, ουσιαστικά, αναφέρονται στα στάδια πριν την ανάπτυξη (pre-development), κατά την ανάπτυξη (on-development) και μετά την ανάπτυξη (after-development) της ψηφιακής τεχνολογίας στην/στον επιχείρηση/οργανισμό.

Τα μαθήματα της ειδίκευσης:

1ο εξάμηνο:

Πληροφορική Στρατηγική
Διαχείριση Γνώσης και Καινοτομίας
Πληροφορική Διακυβέρνηση και Πρότυπα
Διαχείριση Ποιότητας και Βέλτιστες Πρακτικές

2ο εξάμηνο:

Διοίκηση Έργων Πληροφοριακών Συστημάτων
Αποδοχή και Υιοθέτηση Πληροφορικής Τεχνολογίας
Κοστολόγηση και Προμήθεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Διαχείριση Κινδύνων και Συμβάσεις Επιπέδου Υπηρεσιών

3ο εξάμηνο:

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πρόγραμμα Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης SAS®

 • Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων σε περισσότερες από 83.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

 • 96 από τις 100 κορυφαίες εταιρείες του 2017 Fortune Global 500® είναι πελάτες της εταιρίας SAS.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης SAS®

 • Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων σε περισσότερες από 83.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

 • 96 από τις 100 κορυφαίες εταιρείες του 2017 Fortune Global 500® είναι πελάτες της εταιρίας SAS.

Βασικά Στοιχεία του Προγράμματος Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης

Οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-24 του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”, οι φοιτητές του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” που βρίσκονται στην διαδικασία εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) τους ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών ή διπλωματούχοι του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα Σεμιναριακού χαρακτήρα που θα διεξάγεται στα ελληνικά από κοινού με την εταιρεία SAS και θα οδηγεί στην λήψη Πιστοποιητικού (Certificate)/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης (Academic Specialization) στο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο: «Data Management and Data Analytics using SAS».

Η παρακολούθηση του Προγράμματος είναι προαιρετική και τα δίδακτρα για την παρακολούθησή του ανέρχονται στο ποσό των 450€ (Αν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα τα δίδακτρα ενδέχεται να μειωθούν).

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα είναι συνολικά 39 ωρών. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • SAS Programming for Accessing, Managing and Processing Data Using SAS Studio on SAS Viya

 • Visualization and Reporting of Data Using SAS Visual Analytics on SAS Viya

 • Use of SAS Visual Data Mining and Machine Learning on SAS Viya for applying Data Mining/ Machine Learning Techniques

 • SAS Project

 • Case studies about business applications of analytics such as market basket analysis, customer segmentation, customer response models/ campaign management models, sales data visualization etc.

Στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα παρέχονται επιπρόσθετα:

 • Δωρεάν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό λογισμικό της SAS: SAS Viya for Learners, SAS OnDemand for Academics

 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό: Διαφάνειες των παρουσιάσεων σε μορφή pdf, αρχεία δεδομένων για την εξάσκηση των εννοιών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων, δωρεάν πρόσβαση στον εκπαιδευτικό ισότοπο της SAS με την ονομασία skills builder, ο οποίος περιέχει σημειώσεις μαθήματων, e – learnings κλπ .

Οι επιτυχόντες που θα περάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης θα λάβουν πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τη SAS και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς επίσης και digital badge για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. linkedin: https://www.credly.com/org/sas/badge/sas-university-of-piraeus-academic-specialization-i

Η συμφωνία με την εταιρία SAS τελεί υπό την έγκριση και την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες

απευθυνθείτε στην Γραμματεία του ΠΜΣ

Τηλέφωνο

Για περισσότερες πληροφορίες

απευθυνθείτε στην Γραμματεία του ΠΜΣ

Τηλέφωνο