Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική

 • Αποδοτική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
 • Τεχνικές μηχανικής μάθησης
 • Πρόγραμμα Πιστοποίησης SAS®

Συνοπτική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι:

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται και ως εποχή των «Μεγάλων Δεδομένων» λόγω της πρωτοφανούς κλίμακας δεδομένων που παράγονται καθημερινά και τις ανάγκες ανάλυσης των δεδομένων για την εξαγωγή πολύτιμης γνώσης. Στην εντυπωσιακή αύξηση των δεδομένων συνεισφέρουν, μεταξύ άλλων, πηγές όπως ο παγκόσμιος ιστός, τα κοινωνικά δίκτυα, τα δίκτυα αισθητήρων, καθώς και η πρόσφατη τάση για ανοικτά δεδομένα. Επιπλέον, τα δεδομένα απαντώνται σε ποικίλες μορφές, πολλές φορές με τη μορφή κειμένων, συχνά περιέχουν θόρυβο, γεγονότα που δυσχεραίνουν την αναλυτική δεδομένων.

Είναι προφανές ότι η έννοια των μεγάλων δεδομένων προβάλει νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, ενώ η πραγματική δυναμική τους είναι ακόμη δύσκολο να εκτιμηθεί. Σκοπός της ειδίκευσης είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να στελεχώσουν άμεσα φορείς που είτε χρησιμοποιούν, είτε διαθέτουν σε τρίτους, είτε κατασκευάζουν πληροφοριακά συστήματα.

Τα μαθήματα της ειδίκευσης:

1ο εξάμηνο:

Προγραμματισμός και Υποδομές Μεγάλων Δεδομένων: Python και Νεφοϋπολογιστική
Εξόρυξη και Προετοιμασία Δεδομένων
Μηχανική Μάθηση: Μέθοδοι και Αλγόριθμοι
Διαχείριση Δεδομένων για Σχεσιακές και μη Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

2ο εξάμηνο:

Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων: Τεχνικές και Εργαλεία
Βαθιά Μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αναλυτική Επιχειρησιακών Διεργασιών και Προσομοίωση
Προβλεπτική Αναλυτική

3ο εξάμηνο:

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πρόγραμμα Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης SAS®

 • Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων σε περισσότερες από 83.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

 • 96 από τις 100 κορυφαίες εταιρείες του 2017 Fortune Global 500® είναι πελάτες της εταιρίας SAS.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης SAS®

 • Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων σε περισσότερες από 83.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

 • 96 από τις 100 κορυφαίες εταιρείες του 2017 Fortune Global 500® είναι πελάτες της εταιρίας SAS.

Βασικά Στοιχεία του Προγράμματος Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης

Οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-24 του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”, οι φοιτητές του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” που βρίσκονται στην διαδικασία εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) τους ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών ή διπλωματούχοι του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα Σεμιναριακού χαρακτήρα που θα διεξάγεται στα ελληνικά από κοινού με την εταιρεία SAS και θα οδηγεί στην λήψη Πιστοποιητικού (Certificate)/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης (Academic Specialization) στο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο: «Data Management and Data Analytics using SAS».

Η παρακολούθηση του Προγράμματος είναι προαιρετική και τα δίδακτρα για την παρακολούθησή του ανέρχονται στο ποσό των 450€ (Αν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα τα δίδακτρα ενδέχεται να μειωθούν).

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα είναι συνολικά 39 ωρών. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • SAS Programming for Accessing, Managing and Processing Data Using SAS Studio on SAS Viya

 • Visualization and Reporting of Data Using SAS Visual Analytics on SAS Viya

 • Use of SAS Visual Data Mining and Machine Learning on SAS Viya for applying Data Mining/ Machine Learning Techniques

 • SAS Project

 • Case studies about business applications of analytics such as market basket analysis, customer segmentation, customer response models/ campaign management models, sales data visualization etc.

Στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα παρέχονται επιπρόσθετα:

 • Δωρεάν πρόσβαση στο λογισμικό της SAS: SAS Viya for Learners, SAS OnDemand for Academics

 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό: Διαφάνειες των παρουσιάσεων σε μορφή pdf, αρχεία δεδομένων για την εξάσκηση των εννοιών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων, δωρεάν πρόσβαση στον εκπαιδευτικό ισότοπο της SAS με την ονομασία skills builder, ο οποίος περιέχει σημειώσεις μαθήματων, e – learnings κλπ.

   

Οι επιτυχόντες που θα περάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης θα λάβουν πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τη SAS και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς επίσης και digital badge για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. linkedin: https://www.credly.com/org/sas/badge/sas-university-of-piraeus-academic-specialization-i

Η συμφωνία με την εταιρία SAS τελεί υπό την έγκριση και την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες

απευθυνθείτε στην Γραμματεία του ΠΜΣ

Τηλέφωνο

Για περισσότερες πληροφορίες

απευθυνθείτε στην Γραμματεία του ΠΜΣ

Τηλέφωνο