Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε και σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 συνεχώς ανανεωμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο προσανατολισμός του είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και επαγγελματικός.

Ως Διευθυντής του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το όραμά μου είναι να διασφαλίσω τη συνεχή βελτίωση του προγράμματός μας, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, είμαστε αφοσιωμένοι στο να διασφαλίσουμε την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών στην Κοινωνία της Γνώσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης ψηφιακών τεχνολογιών, συστημάτων και υπηρεσιών.

Εξερευνήστε τον ιστότοπο του ΠΜΣ για να ενημερωθείτε και να γνωρίσετε το ΠΜΣ μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ειδικά για τους υποψήφιους φοιτητές: ελπίζουμε ότι το ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” θα αποτελέσει ιδανικό συνεργάτη για τα μελλοντικά σας επαγγελματικά σχέδια.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για την επίτευξη των στόχων σας!

Διευθυντής
Καθηγητής Μιχαήλ Φιλιππάκης