Σύγχρονα και μοναδικά προγράμματα σπουδών

Ξεκινώντας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” δε θέλαμε να δημιουργήσουμε ακόμη ένα μεταπτυχιακό. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα μεταπτυχιακό σύγχρονο και μοναδικό για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα.

Ακολουθώντας αυτό το όραμα επιλέξαμε τρεις σύγχρονες ειδικεύσεις σπουδών:

  • Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

  • Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική

  • Πληροφορική Διακυβέρνηση

Αντικείμενα αν μη τι άλλο μοντέρνα, σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας και με άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Επιπλέον, η διδακτέα ύλη ανανεώνεται κάθε χρόνο, ώστε να ακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, οι οποίες στον κλάδο της Τεχνολογίας της Πληροφορίας είναι ραγδαίες.

Εργαστηριακό Σκέλος
Ενισχυτική Διδασκαλία
Ερευνητικά Προγράμματα
Πρόγραμμα LLP Erasmus
Πρακτική Άσκηση

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Το Πρόγραμμα σε συνεργασία με επιχειρήσεις πραγματοποιεί στους φοιτητές παρουσιάσεις προϊόντων και πλατφόρμων σύγχρονων υπηρεσιών και προϊόντων.