Λεύκιππος

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί το e-class των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  • Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

  • Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα

  • Υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις

Διόδοτος

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εμπιστευτικής Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (e-ρωτηματολόγιο).

  • Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης ανά Μάθημα

  • Ερωτηματολόγιο Γενικής Αξιολόγησης Π.Μ.Σ. και Υποδομών

Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία αυτομάτως, μόνο κατά την περίοδο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος.

Για να δείτε μία πρότυπη παρουσίαση της λειτουργίας του συστήματος «ΔΙΟΔΟΤΟΣ», καθώς και την λειτουργικότητά του, πατήστε εδώ