Προθεσμία Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από:

  • την 8η Απριλίου έως και

  • την 31η Μαΐου 2024. 

Είδατε τις Συχνές Ερωτήσεις?

Δείτε αν η ερώτηση σας έχει ήδη απαντηθεί

Τρόποι Κατάθεσης Αίτησης

Ηλεκτρονικός Τρόπος Κατάθεσης Αίτησης

Ο προτεινόμενος τρόπος είναι η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μετά των σχετικών Δικαιολογητικών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) http://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/. Ξεκινήστε κάνοντας εγγραφή και ακολουθήστε τη διαδικασία αίτησης εκεί ως και την ολοκλήρωσή της.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των σχετικών δικαιολογητικών, ή απουσίας αυτών, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (1ος όροφος, γραφείο 103), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00 – 17:00), αριθμός τηλεφώνου 210 4142710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_iss@unipi.gr.

Παραδοσιακός Τρόπος Κατάθεσης Αίτησης

Σε περίπτωση που προτιμάτε τον παραδοσιακό τρόπο κατάθεσης αίτησης, καλείστε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτυπώστε (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογράψτε την αίτηση και, μαζί με τα σχετικά Δικαιολογητικά, προχωρήστε είτε σε συστημένη ταχυδρομική αποστολή, είτε κατάθεση με φυσική παρουσία.

Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην σελίδα της Επικοινωνίας > Περισσότερα > Χρήσιμα Έγγραφα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών με φυσική παρουσία γίνεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (1ος όροφος, γραφείο 103), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00 – 17:00), αριθμός τηλεφώνου 210 4142710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_iss@unipi.gr.