Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Περιληπτικά

Η διάρκεια του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 18 μήνες (1,5 χρόνος). Αποτελείται από δύο εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Αναλυτικότερα μπορείτε να διαβάσετε σχετικά παρακάτω. Τα μαθήματα συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά, συνήθως Δευτέρα έως Πέμπτη από 18:00 έως 21:00 (είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί πρόσθετη διδασκαλία, κύρια, επικουρική ή σεμιναριακή ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος).

Υποψηφιότητες

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες» συνήθως τον Απρίλιο και τον Μάιο κάθε έτους.

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

Το Α’ Εξάμηνο ξεκινά τον Οκτώβρη και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Περιλαμβάνει οκτώ υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις ή εργαστηριακά μαθήματα. Μετά το πέρας του εξαμήνου ακολουθεί το Φεβρουάριο η εξεταστική περίοδος. Εκεί οι φοιτητές εξετάζονται για τις γνώσεις τους είτε μέσω εξετάσεων, είτε μέσω εκπόνησης απαλλακτικών εργασιών.

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)

Το Β’ Εξάμηνο ξεκινά τον Μάρτιο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει οκτώ υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα αποτελείται από 10 διαλέξεις ή εργαστηριακά μαθήματα. Μετά το πέρας του εξαμήνου ακολουθεί τον Ιούλιο η εξεταστική περίοδος. Εκεί οι φοιτητές εξετάζονται για τις γνώσεις τους είτε μέσω εξετάσεων, είτε μέσω εκπόνησης απαλλακτικών εργασιών.

Γ’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

Το Γ’ Εξάμηνο ξεκινά τον Οκτώβρη. Περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με τους καθηγητές του τμήματος.