Όλοι μας οι φοιτητές έχουν διαφορετικές γνώσεις και υπόβαθρο, το οποίο πολλές φορές σημαίνει ότι ίσως κάποιοι φοιτητές να χρειάζονται προπαρασκευαστική ή πρόσθετη διδασκαλεία, κάποιοι άλλοι να θέλουν να διανθίσουν τις γνώσεις τους, ή ακόμα και να κάνουν μια επαναληπτική διδασκαλία προαπαιτούμενων θεμάτων.

Προπαρασκευαστική Ενισχυτική Διδασκαλία

Οι επιλεχθέντες φοιτητές του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία πριν την έναρξη των μαθημάτων να παρακολουθήσουν προαιρετικά, προπαρασκευαστικά μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα οποία θα τους επιτρέψουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποδοτικότερα.

Πρόσθετη Ενισχυτική Διδασκαλία

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της φοίτησης ενδέχεται οι καθηγητές να διαγνώσουν κάποιες επιπρόσθετες ανάγκες ή ελλείψεις. Και αυτή η περίπτωση αντιμετωπίζεται από τους καθηγητές προσφέρονται πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία που θα επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τα αντικείμενα του Προγράμματος.