Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”  διέπεται από τον ακόλουθο Κανονισμό Λειτουργίας.