Το τμήμα

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης:

  • τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών
  • τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

Το Τμήμα καλύπτει, μέσω των προγραμμάτων σπουδών και της διεξαγόμενης έρευνας,  σημαντικούς τομείς του ευρέως και ραγδαία αναπτυσσόμενου πεδίου της Ψηφιακής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται οι τομείς των ψηφιακών/δικτυακών υπηρεσιών, των ευρυζωνικών (ασύρματων και οπτικών) δικτύων, καθώς και η τεχνοοικονομική διοίκηση και η ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών έχουν σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρώνουν την Εκπαιδευτική Δομή του Τμήματος, ενώ οι διαλέξεις και τα εργαστήρια υλοποιούνται στις εξοπλισμένες αίθουσες του τμήματος. Δείτε περισσότερα στην Υλικοτεχνική Υποδομή του τμήματος, το οποίο βρίσκεται σε τοποθεσία στην καρδιά του Πειραιά.