Πως κάνω αίτηση;

Είδατε τις Συχνές Ερωτήσεις;

Προθεσμία Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 3η Απριλίου έως και την 31η Μαΐου 30η Σεπτεμβρίου 2023. 

Τρόποι Κατάθεσης Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

Ηλεκτρονικός Τρόπος Κατάθεσης Αίτησης

Ο προτεινόμενος τρόπος είναι η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μετά των σχετικών δικαιολογητικών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) http://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/. Ξεκινήστε κάνοντας εγγραφή και ακολουθήστε τη διαδικασία αίτησης εκεί ως και την ολοκλήρωσή της.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των σχετικών δικαιολογητικών, ή απουσίας αυτών, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (1ος όροφος, γραφείο 103), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00 – 17:00), αριθμός τηλεφώνου 210 4142710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_iss(-at-)unipi.gr.

Παραδοσιακός Τρόπος Κατάθεσης Αίτησης

Σε περίπτωση που προτιμάτε τον παραδοσιακό τρόπο κατάθεσης αίτησης, καλείστε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτυπώστε (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογράψτε την αίτηση και, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, προχωρήστε είτε σε συστημένη ταχυδρομική αποστολή, είτε κατάθεση με φυσική παρουσία.

Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mscdss.ds.unipi.gr/epikoinonia/eggrafa/. Η κατάθεση των δικαιολογητικών με φυσική παρουσία γίνεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (1ος όροφος, γραφείο 103), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00 – 17:00), αριθμός τηλεφώνου 210 4142710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_iss(-at-)unipi.gr.