Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι:

Το επιστημονικό πεδίο της ειδίκευσης αυτής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες όλων των επιμέρους τομέων του κοινωνικο-οικονομικού οικοσυστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε τομέας (όπως οι μεταφορές, η υγεία, η εφοδιαστική, οι έξυπνες πόλεις και το λιανικό εμπόριο) ενσωματώνει και χρησιμοποιεί ως βασικό «εργαλείο» ένα ή περισσότερα πληροφοριακά συστήματα, στόχος της ειδίκευσης αυτής είναι να προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να πραγματώνουν και να διαχειρίζονται πληροφοριακά συστήματα.

Το διαρκώς εμπλουτιζόμενο ψηφιακό οικοσύστημα προσανατολίζεται στην ανάπτυξη σύγχρονων κινητών εφαρμογών, υποδομών υπολογιστικών νεφών, και διαρκώς περισσότερες συσκευές/αισθητήρες που επιτρέπουν την παροχή καινοτομικών προϊόντων και εφαρμογών. Έτσι, η ειδίκευση αυτή καλύπτει όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων, προσφέροντας ολιστικές γνώσεις από την ανάλυση και το σχεδιασμό στην πραγμάτωση και τη διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα:

 • Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων: Εστιάζει στην ολιστική προσέγγιση για την ανάλυση και τον υπηρεσιοστρεφή σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές παραμέτρους και τις επιχειρησιακές διεργασίες υπό βελτίωση και ανασχεδιασμό.
 • Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων: Καλύπτει τόσο τη διαχείριση δεδομένων στο πλαίσιο της ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, όσο και τη διαχείριση και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων όπως απαιτείται από σύγχρονες εφαρμογές και υπηρεσίες.
 • Πραγμάτωση συστημάτων: Εστιάζει σε σύγχρονες τεχνικές πραγμάτωσης με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών τεχνικών, διαδικτυακών υπηρεσιών και κινητών υπηρεσιών και εφαρμογών (κινητών τηλεφώνων, έξυπνων σπιτιών, αυτοκινήτων, κλπ).
 • Παροχή υπηρεσιών: Αξιοποιεί κατόπιν της κατάλληλης παραμετροποίησης υποδομές υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών στο πλαίσιο της ανάπτυξης νεφοειδών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Διακυβέρνηση συστημάτων: Καλύπτει επιστημονικά θέματα που αναφέρονται στην διοίκηση της όλης διαδικασίας από την επιλογή, την ανάπτυξη, την πραγμάτωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της ειδίκευσης είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας που θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να στελεχώσουν άμεσα φορείς που είτε χρησιμοποιούν, είτε διαθέτουν σε τρίτους, είτε κατασκευάζουν πληροφοριακά συστήματα.

Επιπλέον, η ειδίκευση αυτή στοχεύει στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων – όπως αυτά καλύπτονται από τα μαθήματα, τις εργαστηριακές συνεδρίες και τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της ειδίκευσης.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης SAS®

 • Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων σε περισσότερες από 83.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.
 • 96 από τις 100 κορυφαίες εταιρείες του 2017 Fortune Global 500® είναι πελάτες της εταιρίας SAS.

Βασικά Στοιχεία του Προγράμματος Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης

Από το ακαδ. έτος 2021-22 οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”, οι φοιτητές του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” που βρίσκονται στην διαδικασία εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) τους ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών ή διπλωματούχοι του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα Σεμιναριακού χαρακτήρα που θα διεξάγεται στα ελληνικά από κοινού με την εταιρεία SAS και θα οδηγεί στην λήψη Πιστοποιητικού (Certificate)/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης (Academic Specializationστο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο: «Data Management and Data Analytics using SAS».

Η παρακολούθηση του Προγράμματος είναι προαιρετική και τα δίδακτρα για την παρακολούθησή του ανέρχονται στο ποσό των 500€.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα είναι συνολικά 39 ωρών. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • SAS Programming for Accessing, Managing and Processing Data Using SAS Studio on SAS Viya
 • Visualization and Reporting of Data Using SAS Visual Analytics on SAS Viya
 • Use of SAS Visual Data Mining and Machine Learning on SAS Viya for applying Data Mining/ Machine Learning Techniques
 • SAS Project.

Στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα παρέχονται επιπρόσθετα:

 • Δωρεάν πρόσβαση στο λογισμικό της SAS: SAS Viya for Learners, SAS OnDemand for Academics
 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό: Διαφάνειες των παρουσιάσεων σε μορφή pdf, αρχεία δεδομένων για την εξάσκηση των εννοιών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων, δωρεάν πρόσβαση στον εκπαιδευτικό ισότοπο της SAS με την ονομασία skills builder, ο οποίος περιέχει σημειώσεις μαθήματων, e – learnings κλπ .
 • Δυνατότητα να συμμετάσχουν στην επαγγελματική πιστοποίηση της SAS με τίτλο «SAS® Certified Specialist: Machine Learning Using SAS Viya 3.5». (Οι σχετικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Πειραιώς αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου/ ειδίκευσης)

Οι επιτυχόντες που θα περάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης θα λάβουν πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τη SAS και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς επίσης και digital badge για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. linkedin: https://www.credly.com/org/sas/badge/sas-university-of-piraeus-joint-certificate-in-data-management-and-data-analytics

Η συμφωνία με την εταιρία SAS τελεί υπό την έγκριση και την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του ΠΜΣ (Τ: 2104142710, Email: ds_iss@unipi.gr).