Κωδικός Μαθήματος

ΔΨΣ-300

Εξάμηνο Μαθήματος

1ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

7,5

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DSERV119

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Πληροφορική Στρατηγική

Στόχος

H χάραξη πληροφορικής στρατηγικής αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας των σύγχρονων οργανισμών. Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει ότι ποσοστό της τάξης του 84% των πληροφοριακών συστημάτων αποτυγχάνει. Από αυτά που επιτυγχάνουν το 40% δεν επιτυγχάνει επιστροφή στην επένδυση ενώ συνολικά μόνο το 8% των επιτυχημένων πληροφοριακών συστημάτων δημιουργεί αξία στον οργανισμό.Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη στρατηγική των ψηφιακών συστημάτων, τη χάραξη και υλοποίηση πληροφορικής στρατηγικής και τη δημιουργία επιχειρηματικών πλάνων για τη ανάπτυξη πληροφορικής στρατηγικής.

Περιεχόμενα

Ψηφιακή τεχνολογία

Xαρακτηριστικά και προκλήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας,  η σημασία της καινοτομίας και η επίτευξη συγκριτικού πλεονεκτήματος, ορισμός ψηφιακής στρατηγικής, σχέση ψηφιακής στρατηγικής και στρατηγικής οργανισμού, η σημασία και ο ρόλος του διευθυντή ψηφιακής τεχνολογίας (CIO).

Στρατηγική ανάλυση

Ανάλυση πόρων και διαδικασιών, ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση ανταγωνιστικών απειλών, ανάλυση ανταγωνισμού.

Στρατηγικοί στόχοι

Καθορισμός οράματος και αποστολής, καθορισμός στόχων, καθορισμός στρατηγικής: προτεραιότητες, στρατηγικές ανάπτυξης αγοράς, στρατηγικές τοποθέτησης και διαφοροποίησης, επιχειρηματικά μοντέλα, μοντέλα υπηρεσιών, μοντέλα εσόδων, αναδιάρθρωση της αγοράς, δυνατότητες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, δυνατότητες διαχείρισης εσωτερικών γνώσεων, πόροι και οργανισμικές δυνατότητες.

Υλοποίηση στρατηγικής

Παραδείγματα αποτυχημένων στρατηγικών, παράγοντες επιτυχίας για την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής, αξιολόγηση επενδύσεων, το παράδοξο της παραγωγικότητας, παραδείγματα – μελέτη περίπτωσης.

Στρατηγική ψηφιακού επιχειρείν

Στρατηγικές ψηφιακών καναλιών, μοντέλα διαδικασιών στρατηγικής στο ψηφιακό επιχειρείν, μελέτη περίπτωσης: η ψηφιακή στρατηγική της Apple.

Ανάλυση στρατηγικών μοντέλων ψηφιακής τεχνολογίας, outsourcing, εξαγορά, συγχωνεύσεις,  αξιολόγηση στρατηγικών μοντέλων ψηφιακής τεχνολογίας

Παραδείγματα και ανάλυση μελετών περίπτωσης.

Διερεύνηση του ρόλου των κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση και ενίσχυση της ψηφιακής στρατηγικής

Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στην ενίσχυση της ψηφιακής στρατηγικής, σχεδιασμός ψηφιακού μάρκετινγκ, ανάλυση κατάστασης, καθορισμός στόχων,  στρατηγική, τακτικές, διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες.

Ψηφιακή στρατηγική

Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη διαφήμιση, το λιανεμπόριο, τη βιομηχανική παραγωγή, παραδείγματα, μελέτη περίπτωσης.

Παραδείγματα χάραξης ψηφιακής στρατηγικής

Για τον τομέα των υπηρεσιών, το κράτος πρόνοιας, τους δημόσιους οργανισμούς, τους χρηματο-οικονομικούς οργανισμούς.

Πρακτική άσκηση

Δημιουργίας ψηφιακής στρατηγικής και σύνταξης επιχειρηματικού πλάνου.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Alexander Rauser, 2016, “Digital Strategy: A Guide to Digital Business Transformation”, CreateSpace Independent Publishing Platform, South Carolina, USA, ISBN 9781519331243.
  • David Rogers, 2016, “The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age”, Columbia University Press, New York, USA, ISBN 9780231541657.
  • Sangeet Paul Choudary, Marshall W. Van Alstyne and Geoffrey G. Parker, 2016,  “Platform Revolution: How Networked Markets are Transforming the Economy and How to Make them Work for You”, Norton and Company Inc., New York, USA, ISBN 9780393249132.

 Πρόσθετα Συγγράμματα

  • Don Tapscott and Alex Tapscott, 2016, “Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World”, Penguin Random House LLC, New York, USA, ISBN 9781101980132
  • William Mougayar, 2016, “The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology” Wiley, New Jersey, USA, ISBN: 978-1-119-30031-1