Κωδικός Μαθήματος

ΔΨΣ-380

Εξάμηνο Μαθήματος

3ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

30

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DSERV127

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Προτεινόμενα Θέματα

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών από τον Εύδοξο.