Κωδικός Μαθήματος

ΜΔΑ-280

Εξάμηνο Μαθήματος

3ου Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες

30

Ηλεκτρονικό Υλικό

https://lefkippos.ds.unipi.gr/courses/DSERV118/

Κατηγορία Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Προτεινόμενα Θέματα

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών από τον Λεύκιππο.