Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική

Συνοπτική Περιγραφή και Μαθησιακοί Στόχοι:

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται και ως εποχή των «Μεγάλων Δεδομένων» λόγω της πρωτοφανούς κλίμακας δεδομένων που παράγονται καθημερινά και τις ανάγκες ανάλυσης των δεδομένων για την εξαγωγή πολύτιμης γνώσης. Πρόσφατες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο όγκος των δεδομένων που παράγονται κάθε δύο μέρες είναι ίσος με το πλήθος των δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από την αρχή της ανθρωπότητας ως το 2003(!).

Στην εντυπωσιακή αύξηση των δεδομένων συνεισφέρουν, μεταξύ άλλων, πηγές όπως ο παγκόσμιος ιστός, τα κοινωνικά δίκτυα, τα δίκτυα αισθητήρων, καθώς και η πρόσφατη τάση για ανοικτά δεδομένα. Επιπλέον, τα δεδομένα απαντώνται σε ποικίλες μορφές, πολλές φορές με τη μορφή κειμένων, συχνά περιέχουν θόρυβο, γεγονότα που δυσχεραίνουν την αναλυτική δεδομένων.

Αυτός ο πλούτος δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι οδηγεί και στην οικονομική ευημερία. Προβλέπεται ότι τα μεγάλα δεδομένα θα επηρεάσουν την εργασία, καθώς αναμένεται ότι θα υπάρξει ζήτηση για εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας για ανθρώπους με δεξιότητες αναλυτικής και εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων. Επίσης, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν ήδη επενδύσει ή σκοπεύουν να επενδύσουν στα μεγάλα δεδομένα στο άμεσο μέλλον. Είναι προφανές ότι η έννοια των μεγάλων δεδομένων προβάλει νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, ενώ η πραγματική δυναμική τους είναι ακόμη δύσκολο να εκτιμηθεί.

Οι φοιτητές της ειδίκευσης αυτής αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, και συγκεκριμένα:

 • Να καταστρώνουν «προβλήματα» που αφορούν Μεγάλα Δεδομένα σε δομημένη, ημι-δομημένη ή αδόμητη μορφή,
 • Να αντλούν και να διαμορφώνουν τα απαιτούμενα συναφή δεδομένα από διάφορες πηγές,
 • Να επιλέγουν τεχνολογίες προς χρήση και εργαλεία/μεθόδους (στατιστικές, κτλ) για αποδοτική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων,
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης για τον αποτελεσματικό εντοπισμό τάσεων, κρυφών ή επαναλαμβανόμενων προτύπων, τη διατύπωση προβλέψεων, και γενικότερα την ανακάλυψη πολύτιμης γνώσης,
 • Να ενσωματώνουν συστήματα και τεχνολογίες ΜΔΑ σε πληροφοριακά συστήματα παραδοσιακά ή πραγματικού χρόνου.

Επίσης, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων NoSQL (όπως MongoDB), Hadoop/MapReduce και Apache Spark.

Τέλος, μέσα από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, των σύγχρονων ερευνητικών επιτευγμάτων του χώρου και της διπλωματικής εργασίας που θα εκπονηθεί, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους φοιτητές το επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για τον επόμενο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης SAS®

 • Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων σε περισσότερες από 83.000 επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.
 • 96 από τις 100 κορυφαίες εταιρείες του 2017 Fortune Global 500® είναι πελάτες της εταιρίας SAS.

Βασικά Στοιχεία του Προγράμματος Πιστοποίησης/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης

Οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22 του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”, οι φοιτητές του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” που βρίσκονται στην διαδικασία εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) τους ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών ή διπλωματούχοι του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα Σεμιναριακού χαρακτήρα που θα διεξάγεται στα ελληνικά από κοινού με την εταιρεία SAS και θα οδηγεί στην λήψη Πιστοποιητικού (Certificate)/ Ακαδημαϊκής Ειδίκευσης (Academic Specializationστο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο: «Data Management and Data Analytics using SAS».

Η παρακολούθηση του Προγράμματος είναι προαιρετική και τα δίδακτρα για την παρακολούθησή του ανέρχονται στο ποσό των 500€.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα είναι συνολικά 39 ωρών. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • SAS Programming for Accessing, Managing and Processing Data Using SAS Studio on SAS Viya
 • Visualization and Reporting of Data Using SAS Visual Analytics on SAS Viya
 • Use of SAS Visual Data Mining and Machine Learning on SAS Viya for applying Data Mining/ Machine Learning Techniques
 • SAS Project.

Στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης θα παρέχονται επιπρόσθετα:

 • Δωρεάν πρόσβαση στο λογισμικό της SAS: SAS Viya for Learners, SAS OnDemand for Academics
 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό: Διαφάνειες των παρουσιάσεων σε μορφή pdf, αρχεία δεδομένων για την εξάσκηση των εννοιών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων, δωρεάν πρόσβαση στον εκπαιδευτικό ισότοπο της SAS με την ονομασία skills builder, ο οποίος περιέχει σημειώσεις μαθήματων, e – learnings κλπ .
 • Δυνατότητα να συμμετάσχουν στην επαγγελματική πιστοποίηση της SAS με τίτλο «SAS® Certified Specialist: Machine Learning Using SAS Viya 3.5». (Οι σχετικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Πειραιώς αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου/ ειδίκευσης)

Οι επιτυχόντες που θα περάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης θα λάβουν πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τη SAS και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς επίσης και digital badge για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. linkedin: https://www.credly.com/org/sas/badge/sas-university-of-piraeus-joint-certificate-in-data-management-and-data-analytics

Η συμφωνία με την εταιρία SAS τελεί υπό την έγκριση και την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του ΠΜΣ (Τ: 2104142710, Email: ds_iss@unipi.gr).