ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ


Το σύστημα «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων εξυπηρετεί τις ανάγκες των μεταπτυχιακών μαθημάτων υπό την έννοια της δημοσίευσης υλικού διαλέξεων και εργαστηριακών μαθημάτων καθώς και υποστηρικτικού υλικού προς μελέτη από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπρόσθετα, το σύστημα «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» παρέχει δυνατότητες όπως την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων, τη δημιουργία ομάδων εργασίας, την υποβολή εργασιών και τη δημοσίευση ανακοινώσεων.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://lefkippos.ds.unipi.gr.