Στοιχεία Επικοινωνίας

Κατάθεση(*) ή Ταχυδρομική Αποστολή Αιτήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διεύθυνση: Ανδρούτσου 150, 18532, Πειραιάς

(*) Σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησής σας θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσετε προηγουμένως με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στο τηλέφωνο (210 4142710)

Γραμματεία Τμήματος

Διεύθυνση: Ζέας 80-82 (2ος όροφος), 18534, Πειραιάς
Τηλ.: +30 210 4142235, +30 210 4142426, +30 210 4142373, +30 210 4142076
Fax: +30 210 4142376
Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:30 – 14:00 (GMT+02:00) και Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 14:30 – 18:00 (GMT+02:00).
eMail: gramds(-at-)unipi(-dot-)gr

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση: Ανδρούτσου 150, 18532, Πειραιάς
Τηλ: +30 210 4142710
Fax: +30 210 4142711
Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών: 09:00 – 16:00 (GMT+02:00)
eMail: ds_iss@unipi.gr