Γιατί να διαλέξω αυτό το μεταπτυχιακό

Σύγχρονα και μοναδικά προγράμματα σπουδών

Ξεκινώντας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” δε θέλαμε να δημιουργήσουμε ακόμη ένα μεταπτυχιακό. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα μεταπτυχιακό σύγχρονο και μοναδικό για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα.
Ακολουθώντας αυτό το όραμα επιλέξαμε τρεις σύγχρονες ειδικεύσεις σπουδών: Προηγμένα Πληροφοριακά ΣυστήματαΜεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική και Πληροφορική Διακυβέρνηση. Αντικείμενα αν μη τι άλλο μοντέρνα, σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας και με άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Επιπλέον, η διδακτέα ύλη ανανεώνεται κάθε χρόνο, ώστε να ακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, οι οποίες στον κλάδο της Τεχνολογίας της Πληροφορίας είναι ραγδαίες.

Σημαντικό εργαστηριακό σκέλος

Αναγνωρίζοντας την σημασία των εργαστηρίων, όλα τα μαθήματα έχουν σημαντικό εργαστηριακό σκέλος.

Ενισχυτική διδασκαλία

Παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία στους φοιτητές, εφόσον απαιτηθεί, σε γνωστικά αντικείμενα που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Ερευνητικά Προγράμματα

Δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν καθηγητές που διδάσκουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

LLP Erasmus

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα LLP Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε περισσότερα.

Πρακτική Εξάσκηση

Μέσω εργασιών, εργαστηρίων και πρακτικής εξάσκησης στα αντικείμενα των μαθημάτων βεβαιωνόμαστε πως οι φοιτητές αποκτούν πλήρη κατανόηση του αντικειμένου.

Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων

Προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων μέσω των συνεργασιών των Καθηγητών του Τμήματος με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις

Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες διατηρεί στενούς δεσμούς με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι, δίνεται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς η δυνατότητα εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας υπό τη μορφή Πρακτικής Άσκησης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στον ελληνικό χώρο, το εξωτερικό, ή και σε δομές τους κράτους κατόπιν συνεννόησης, όπως ο Ελληνικός Στρατός. Με αυτόν τον τρόπο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σημαντική εργασιακή εμπειρία που θα τους βοηθήσει στη μελλοντική επαγγελματική τους ανέλιξη.

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Το Πρόγραμμα σε συνεργασία με επιχειρήσεις πραγματοποιεί στους φοιτητές παρουσιάσεις προϊόντων και πλατφόρμων σύγχρονων υπηρεσιών και προϊόντων.