Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” ότι μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 οφείλουν να έχουν επιλέξει θέμα διπλωματικής  εργασίας σε συνεργασία με διδάσκοντα, κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, και να έχουν παραδώσει το αντίστοιχο έντυπο στην Γραμματεία  του Τμήματος, Ζέας 80-82 (2ος όροφος) Πειραιάς.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”, ότι οι διαλέξεις των μαθημάτων, του εαρινού εξαμήνου, μετά τις διακοπές του Πάσχα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αυτής θα ενημερωθείτε σχετικά.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ ότι τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020. Το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μόλις κατανεμηθούν οι αίθουσες από τη Διεύθυνση Σπουδών του Πανεπιστημίου.