Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης SAS® ξεκινούν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020. Ημέρες και ώρες: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 18:15-21:00 Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: Εργ. 107 στην οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου 150, 1ος όροφος.  

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, στο ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” για το Α’ εξάμηνο, είναι η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020. Τα μαθήματα μέχρι νεωτέρας θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας είναι διαθέσιμο εδώ.

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα υποβολής αιτήσεων ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ, δίδεται παράταση δύο (2) ημερών στον χρόνο υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2020-21. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες”και η εταιρία SAS έχουν υπογράψει συμφωνία για την από κοινού διενέργεια Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης 39 ωρών με τίτλο «Data Management and Data Analytics using SAS» (“Joint Certificate”). Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετικό και απευθύνεται στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχουν διδαχθεί ή διαθέτουν γνώσεις των […]

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” ότι μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 οφείλουν να έχουν επιλέξει θέμα διπλωματικής  εργασίας σε συνεργασία με διδάσκοντα, κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, και να έχουν παραδώσει το αντίστοιχο έντυπο στην Γραμματεία  του Τμήματος, Ζέας 80-82 (2ος όροφος) Πειραιάς.