ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2021). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες ειδικεύσεις: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems), Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics), και Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2021). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες ειδικεύσεις: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems), Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics), και Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT […]

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2021). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες ειδικεύσεις: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems), Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics), και Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT […]