Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (και των δύο ειδικεύσεων) ότι τις Παρασκευές 18:00-21:00 στο εργαστήριο ισογείου κτίριο Οδυσσέα Ανδρούτσου 150 (έναρξη την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και για πέντε συνεχόμενες, εργάσιμες Παρασκευές) παραδίδονται προπαρασκευαστικά μαθήματα στην γλώσσα προγραμματισμού Python. Η παράδοση των μαθημάτων είναι δωρεάν χορηγία γνώσης του ΠΜΣ προς τους […]

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” ότι παρατείνεται η προθεσμία επιλογής θέματος Διπλωματικής Εργασίας μέχρι την Δευτέρα 4 Ινουνίου 2018. Μέχρι τότε οφείλουν να έχουν επιλέξει θέμα διπλωματικής  εργασίας σε συνεργασία με διδάσκοντα, κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας, και να έχουν παραδώσει το αντίστοιχο έντυπο στην Γραμματεία  του Τμήματος, Ζέας 80-82 (2ος όροφος) […]

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” ότι μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 οφείλουν να έχουν επιλέξει θέμα διπλωματικής  εργασίας σε συνεργασία με διδάσκοντα, κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας, και να έχουν παραδώσει το αντίστοιχο έντυπο στην Γραμματεία  του Τμήματος, Ζέας 80-82 (2ος όροφος) Πειραιάς.

Στο Google Summer of Code(GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα εργαστούν για 3 μήνες το καλοκαίρι στο έργο ανοιχτού λογισμικού που θα επιλέξουν να συνεισφέρουν και θα χρηματοδοτηθούν με 4.800$, μετά από μηνιαία αξιολόγηση. Το GSoC, […]