Προκήρυξη αιτήσεων για πρακτική άσκηση 2023-24_Διεθνής διάσταση Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_Πρακτική άσκηση_Διεθνής διάσταση Πίνακας προκήρυξη για ΕΥ 2023-24 Letter of Acceptance_KA131_Διεθνής διάσταση

The Artificial Intelligence and Information Analysis Laboratory (AIIA Lab, AIIA.CVML R&D group) of the School of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (AUTH) has three open PhD candidate or predoc research positions. Applicants may become PhD candidates or just do R&D work (or do technical project management). The interested applicant should have theoretical and/or applied […]