Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες” ότι Μέχρι 12 Μάϊου 2017, θα έχουν αναρτηθεί στο σύστημα “ΕΥΔΟΞΟΣ” οι θεματικές ενότητες των διπλωματικών εργασιών που προτείνονται από τους διδάσκοντες. Μέχρι 31 Μαΐου 2017, οι φοιτητές οφείλουν να έχουν επιλέξει θέμα διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία με διδάσκοντα, κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας, και να έχουν […]

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί και φέτος το επιτυχημένο καινοτόμο πρόγραμμα “MOCK INTERVIEWS” (Εικονικές Συνεντεύξεις), την περίοδο 1– 31 Μαρτίου 2017. Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να προετοιμάσει τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν στελέχη […]