31 May 2021 - Προκήρυξη 4ου Κύκλου ΠΜΣ “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” ακαδ. έτος 2021-2022(Παράταση έως 1 Ιουλίου 2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2021). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Μέρος του ΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως κατά τις κείμενες διατάξεις.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1η Απριλίου 2021 έως και την 31η Μάϊου 1η Ιουλίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μετά των σχετικών δικαιολογητικών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) http://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/ (προτεινόμενος τρόπος). Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των σχετικών δικαιολογητικών, ή απουσίας αυτών, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (2ος όροφος, γραφείο 203), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 4142710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_iss@unipi.gr.
 • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ds.unipi.gr/msc_dss/documents/. Η κατάθεση των δικαιολογητικών με φυσική παρουσία γίνεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (2ος όροφος, γραφείο 203), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 4142710 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_iss@unipi.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μία (1) φωτογραφία.

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής

 

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

*Η προκήρυξη σε μορφή pdf.